Virtuelna kancelarija

Za strane i domaće investicione kompanije i nerezidente u Srbiji privredna društva i preduzetnike:

Usluga – virtuelna kancelarija u Knjaževcu

Besplatno osnivamo firme, a kod postojećih besplatno registrujemo promenu sedišta u APR.

Firma sa virtuelnom kancelarijom dobija registrovano sedište, poslovnu adresu, e-mail adresu, poštansko sanduče, administrativne stručnjake, proveravanje pošte, obavljanje korespodencije, telefonske linije i razne usluge u skladu sa potrebama.

-Mogućnost uslužne funkcije direktora.

*Posebna pogodnost pri konkurisanju za bespovratna sredstva.Registrovanjem sedišta firme u Knjaževcu, kao nerazvijenoj opštini, bićete oslobođeni komunalnih taksi,najniži su porezi i doprinosi, a subvencije NSZ su znatno uvećane.

Ovim se ostvaruju značajne uštede u pogledu troškova, kao što su plate zaposlenih , režijski troškovi, zakup i opremanje poslovnog prostora i ostali troškovi poslovanja.

 

  • Savetovanje iz ostalih područja poslovanja agencije