Izrada biznis planova

 

 

IZRADA BIZNIS PLANOVA

Biznis plan je planski dokument u kome se precizira pravac buduće poslovne akcije firme. To je set upravljačkih odluka čija će realizacija desiti u preciziranom vremenskom periodu.Pisanje biznis planova zahteva dosta vremena i detaljno poznavanje posla koji se preuzima.Postoji pet osnovnih razloga za pisanje biznis plana:

  1. Uz biznis plan se lakše dolazi do novca.
  2. Kroz biznis plan se lakše dolazi do uviđanja da li ima svrhe nastaviti planiranje akcija ili se planirane akcije čine neizvodljivim i neisplatljivim.
  3. Biznis plan omogućava unapređenje poslovanja.
  4. Biznis plan povećava šanse za uspeh.
  5. Biznis plan pomaže da se ostane na tržištu.

 

 

Aktuelni biznis planovi:

ZA POTREBE BANAKA I FONDOVA

  • radi apliciranja i povlačenja sredstava na ime kredita, donatorskih i bespovratnih sredstava.

ZA POTREBE NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE (NSZ)

  • za Konkurs za dodelu subvencije za otvaranje novih radnih mesta,
  • za Konkurs za dodelu subvencije za samozapošljavanje,
  • za Konkurs stručna praksa…