Knjigovodstvena agencija

 

 

 

Profesionalnim pružanjem usluga najvišeg nivoa iz oblasti administrativno-ekonomsko-finansijsko pravnog segmenta poslovanja, od osnivanja pa tokom celog njenog postojanja, na ekonomičan način omogućava preduzećima i preduzetnicima da se u celosti posvete svojoj osnovnoj delatnosti, a administraciju da sa poverenjem prepuste Agenciji.

Svaki klijent može računati na: ažurno knjiženje, redovno obaveštavanje o svim promenama, praćenje i analizu poslovanja, podsećanje na određene obaveze koje je potrebno da uradi u zakonom utvrđenom roku, ljubaznost i poslovnost naših zaposlenih i zastupanje pred državnom administracijom.

 

 

Knjigovodstvene usluge,računovodstvene usluge i konsalting

 • Kontrola pre knjiženja knjigovodstvenih isprava
 • Vođenje glavne knjige u skladu sa važećim propisima u Republici Srbiji
 • Sastavljanje svih računovodstvenih iskaza
 • Vođenje knjige ulaznih i knjige izlaznih faktura
 • Obračun PDV i sastavljanje propisane poreske prijave
 • Izrada kalkulacija za veleprodaju, maloprodaju, uvoz,izvoz
 • Vođenje knjige evidencije prometa i usluga
 • Obračun proizvodnje za proizvodne firme
 • Obračun kamata po svim osnovama
 • Vođenje osnovnih sredstava i obračun amortizacije
 • Vođenje dinarske i devizne blagajne
 • Obračun službenih putovanja u zemlji i inostranstvu
 • Izrada potrebnih bilansa i dokumenata za kredite
 • Obračun zarada sa pripadajućim poreskim prijavama i virmanima
 • Elektronska predaja obrazaca PPP PD pre svake isplate zarade i drugih vrsta prihoda
 • Izrada M-4 obrasca radi upisa staža zaposlenima
 • Izrada ugovora o delu, autorskih ugovora, zakupa i slično
 • Izrada svih obrazaca o prijemu i prestanku radnog odnosa zaposlenih
 • Priprema izveštaja o poslovanju i izrada završnog računa
 • Analiza poslovanja za izradom bilansa i obračunom rezultata po zahtevu klijenta
 • Kosalting privrednim subjektima
 • Elektronsko bankarstvo
 • Kurirska služba

*Cenu knjigovodstvene usluge diktira klijent.