Medijske marketinške i reklamne usluge

 

 

Marketing (poslovanje na tržištu)tradicionalno predstavlja zbir aktivnosti koje se upotrebljavaju u cilju usmeravanja tokova proizvoda i usluga od proizvođača prema potrošaču.

Reklama (javno oglašavanje) je vrsta komunikacije kojom sponzor reklame ubeđuje u korisnost , obično kupovine proizvoda ili usluga.

 

Medijske usluge na portalu:

  http://tkmagazin.rs/ 

 

 

 

Vršimo reklamno oglašavanje na internet portalima.