Medijske marketinške i reklamne usluge

 

 

Marketing (poslovanje na tržištu)tradicionalno predstavlja zbir aktivnosti koje se upotrebljavaju u cilju usmeravanja tokova proizvoda i usluga od proizvođača prema potrošaču.

Reklama (javno oglašavanje) je vrsta komunikacije kojom sponzor reklame ubeđuje u korisnost , obično kupovine proizvoda ili usluga.

Medijske usluge na portalu tkmagazin.rs

Vršimo reklamno oglašavanje na internet portalima.